Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer

magazine

 

ZEL Jaarkrant online
Lees hier de ZEL Jaarkrant online »


Thema's

PaTz: meer en betere palliatieve thuiszorg, minder onnodige opnames

De eerste resultaten van het van oorsprong Amsterdamse project Palliatieve Thuiszorg (PaTz) worden zichtbaar. Als huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar om de twee maanden persoonlijk spreken over patiënten die thuis palliatieve zorg kunnen krijgen, daalt het aantal ziekenhuisopnamen  onder deze zieken met een kwart. Dat is gebleken uit de eerste evaluatie van het van oorsprong Amsterdamse p

Lees meer »

Uitnodiging training vroegsignalering dementie

Nando Hagen en Ed van Hamburg zullen ingaan op de eerste signalen van cognitieve achteruitgang, de uiteenlopende vormen van dementie en de verschillende mogelijkheden van diagnostiek. Tevens komen de verschillende behandelvormen aan bod en de samenwerking bij persoonsgerichte dementiezorg. Tot slot wordt aan de hand van casuïstiek gekeken wat u in uw dagelijkse praktijk kunt doen bij een vermoede

Lees meer »