Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer


Thema's

Kijkje in de keuken van succesvolle samenwerking in de regio tussen huisarts, POH en wijkverpleging in beeld (filmpjes)

Huisartsenpraktijk Parkhof te Maassluis en Gezondheidscentrum Westwijk te Vlaardingen hebben samen met thuiszorgorganisatie Careyn de handen ineen geslagen om de zorg van de thuiswonende patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Omdat de huisarts en de wijkverpleegkundige samen de toegang vormen tot professionele zorg in de eerste lijn, is een succesvolle samenwerking tussen deze partners essentie

Lees meer »

Mantelzorgondersteuning en respijtzorg in de regio

Vanuit verschillende beroepsgroepen krijgen we steeds vaker signalen dat de zorgzwaarte van thuis wonende ouderen toeneemt. Ook mantelzorgers worden hiermee geconfronteerd; er wordt een steeds groter beroep op hun inzet gedaan. Het wegvallen van mantelzorg kan grote gevolgen hebben voor de situatie van een kwetsbare oudere. Het is nooit volledig te voorkomen dat een mantelzorger door overbelasting

Lees meer »