Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer

 

 


Thema's

Save the date multidisciplinaire scholing vroegsignalering dementie

Hoe signaleert u cognitieve achteruitgang, welke verschillende vormen van dementie bestaan er, hoe ziet de ketenzorg bij dementie eruit. Dit zijn vragen die centraal staan tijdens de multidisciplinaire scholing vroegsignalering dementie. Bent u eerstelijns zorgverlener en wilt u graag antwoord op deze vragen, reserveert u de avond van 1 oktober dan alvast in uw agenda. Meer informatie vanuit de

Lees meer »

ZEL en Reinier de Graaf: gemeenschappelijke visie op transmuraal samenwerken

Op donderdag 25 juni hebben de directie van de ZEL en de bestuurders van Reinier de Graaf de gemeenschappelijke visie op transmurale samenwerking officieel bekrachtigd. Het ondertekenen van deze visie en de daaruit voortvloeiende (huidige en toekomstige) activiteiten, betekent dat beide partijen zullen investeren in de onderlinge samenwerking en de krachten daarvoor bundelen.

Ontwikkelin

Lees meer »