Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer


Thema's

Vergoeding tolkdienst statushouders (in de huisartsenpraktijk)

In de huisartsenpraktijken in deze regio kunt u voor de communicatie met statushouders, die zich als nieuwe inwoner vestigen en zich inschrijven als patiënt in uw praktijk, gebruik maken van een tolkdienst. Er zijn 2 situaties mogelijk: 1. Landelijke vergoedingsregeling tolkdiensten in de zorg voor vluchtelingen met een status, die versneld doorstromen Voor vluchtelingen die versneld doorstromen

Lees meer »

Bijeenkomst Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie - 13 oktober a.s.

Oudere patiënten die steeds langer thuis wonen, brengen nieuwe vragen met zich mee. Eén van die vragen betreft de vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie. Vroegtijdige zorgplanning, ook wel advanced care planning (acp) genoemd, is in de langdurige zorg een concept dat steeds vaker gebruikt wordt. Maar wat is het nu precies? En wat is de toegevoegde waarde als je dement bent, of je naas

Lees meer »