Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer

magazine

 

ZEL Jaarkrant online
Lees hier de ZEL Jaarkrant online »


Thema's

Bijeenkomst in Schiedam tussen huisartsen en wijkondersteuningsteams

Dinsdag 29 september zijn meer dan 40 huisartsen, praktijkondersteuners en medewerkers van de Wijkondersteuningsteams (WOT’s) van Schiedam bij elkaar gekomen met als doel stil te staan bij de tot stand gekomen samenwerkingsafspraken en elkaar beter te leren kennen. De gemeente Schiedam en de huisartsen, in samenwerking met de ZEL, hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een samenwerkingsovereenk

Lees meer »

Zorg voor asielzoekers en illegalen

Hoe is de zorg voor asielzoekers georganiseerd? En hoe zit het met zorg voor onverzekerbare vreemdelingen / illegalen? Bij ZEL ontvingen wij hierover vragen en we hebben informatie voor u op een rij gezet. Asielzoekers De organisatie van de zorg voor asielzoekers in een centrale opvang en een noodvoorziening is verschillend geregeld: 1. Als asielzoekers na aankomst in Nederland zijn geregistre

Lees meer »