Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer


Thema's

Long Life Lab

Maandag 3 oktober werd met stakeholders uit de COPD-zorg in onze regio de serious game: Long Life Lab gespeeld. Een fysiotherapeut, een diëtist, een huisarts, een logopedist, een POH-S, een apotheker, een psycholoog, een longverpleegkundige van het Reinier de Graaf Gasthuis en vertegenwoordigers van DSW en ZEL namen deel. Reacties van de deelnemers achteraf: een zeer nuttig, leuk maar intensief s

Lees meer »

Vergoeding tolkdienst statushouders (in de huisartsenpraktijk)

In de huisartsenpraktijken in deze regio kunt u voor de communicatie met statushouders, die zich als nieuwe inwoner vestigen en zich inschrijven als patiënt in uw praktijk, gebruik maken van een tolkdienst. Er zijn 2 situaties mogelijk: 1. Landelijke vergoedingsregeling tolkdiensten in de zorg voor vluchtelingen met een status, die versneld doorstromen Voor vluchtelingen die versneld doorstromen

Lees meer »