Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer

 

 


Thema's

Inspiratiebijeenkomst Palliatieve thuiszorg (PaTz)

zel reos

 

 

Op 12 februar

Lees meer »

Scholing ADHD voor kinderen

Op 18 februari jl. stond de scholing ‘ADHD voor kinderen’ op het programma. 25 huisartsen en POH GGZ werden door GGZ-kaderhuisarts Ron Glotzbach en kinder- en jeugdpsychiater Anne-tje Ouwehand o.a. meegenomen in de verschillende dillema’s die er in de diagnostische fase zijn. Aan de hand van de gereviseerde richtlijn kregen de deelnemers tips om de juiste screeningsvragen te stellen en we

Lees meer »