Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer

 

 


Thema's

Scholing kwetsbare ouderen

Kijkt u wel eens in de mond van een ouderen patiënt? En kijkt u dan ook naar het gebit?

Mondzorg was een van de onderwerpen in de scholing ‘persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen’. Deze werd op 18 maart jl. georganiseerd door de ZEL. Aan de scholing namen huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen deel.

Daarnaast was er aandacht voor de onderl

Lees meer »

Goede voorbeelden in de palliatieve zorg

In 2014 hebben ZEL en REOS een aanvraag gedaan bij het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg en zijn vijf huisartsenpraktijken aan de slag gegaan met het goede voorbeeld Palliatieve zorg in de Thuiszorg (PaTz). Ook in 2015 zijn er mogelijkheden om een verbeterslag te slaan in de palliatieve zorg. De 4e ronde voor het indienen van subsidieaanvragen voor Goede Voorbeelden is opengesteld.

Lees meer »