Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer

 


Thema's

Logopedie biedt meer (dan u denkt!)…..

Interview met Corrina Schuurbiers, monodisciplinaire zorggroep Eerste Lijns Logopedisten (ELL) Wat is er veranderd voor de logopedisten? “Sinds 2006 is er veel veranderd voor eerstelijns zorgverleners. Voor de logopedisten betekende de ingezette marktwerking dat collega’s concurrenten werden en patiënten cliënten. De tijdgeest veranderde. De patiënt werd mondiger, de zorgvragen complexer, d

Lees meer »

Module persoonsgerichte zorg

“Na de scholingsavond vraag ik meer wat de patiënt wil en ik ben meer bewust dat de doelen en visie van de patiënt kunnen verschillen met wat ik als zorgverlener als optimale gezondheid zie”. Dit is een quote van Sandra Edixhoven huisarts Parkhof “Ook ik zet de patiënt nog bewuster centraal, maar ik merk dat zeker in de drukte van alle dag dit nog wel eens in de knel komt. Het kost tijd o

Lees meer »