Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer


Thema's

Informatie wijzigingen klachtenregeling WSD

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In deze wet is 2016 als overgangsjaar voorzien voor de implementatie van de betreffende wet. De LHV is op landelijk niveau momenteel samen met diverse eerstelijnspartijen bezig met de voorbereiding daarvan. In het overgangsjaar 2016 zal de ZEL de klachtenregeling WSD aan blijven bieden zoals voorheen. H

Lees meer »

Kader POH GGZ Hans Van den Bossche werkzaam voor de ZEL

Sinds  1 december jl. vervul ik in onze regio de functie van kader POH GGZ. In deze hoedanigheid neem ik bijvoorbeeld  deel  aan het GGZ-platform. Doel van mijn functie is om nog meer de verbinding te leggen tussen beleid(sonwikkeling) en werkvloer. In 2007 ben ik gestart met het houden van spreekuren als POH GGZ in de regio Pijnacker-Nootdorp, daarnaast houd ik mij als adviseur onder meer bezi

Lees meer »