Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle 1e-lijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijns zorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. De ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en de ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer

 

 


Thema's

Zorgpaden Depressie, Angst en Alcohol voor huisartsenzorg en BGGZ vernieuwd

De zorgpaden voor veel voorkomende psychische problemen (angst, depressie, problematisch alcoholgebruik) in de huisartsenpraktijk en de generalistische basis GGZ (BGGZ) zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving.

De zorgpaden – een uitgave van het ROS-netwerk en het Trimbos-instituut – geven bouwstenen voor goede zorg door huisarts, POH-GGZ en ps

Lees meer »

Gebruik van de verwijshulp in de GGZ

Verscheidene zorgverzekeraars willen dat huisartsen met een vragenlijst vaststellen welke ggz-zorg een patiënt nodig heeft. De resultaten van dit screeningsinstrument zouden vermeld moeten worden in de verwijzing door de huisarts naar de specialistische ggz of generalistische basis ggz. In onze regio heeft de ZEL samen met DSW een Lees meer »