Zorgorganisatie Eerste lijn

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen .”

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Eerstelijnszorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen. Bovendien is het (landelijke) beleid gericht op het multidisciplinair organiseren van de zorg. Verbinding leggen tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en ZEL begeleidt hierin door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Lees meer


Thema's

Ziektelastmeter COPD toont zijn meerwaarde aan in patient-contact

Uit onderzoeken van de Long Alliantie Nederland is gebleken dat de ziektelastmeter COPD toegevoegde waarde heeft voor zowel patiënten als zorgverleners. De interactie tussen patiënt en zorgverlener verbetert door het gebruik van een grafisch hulpmiddel (het ballonnenschema). Voor het onderzoeken van de kwaliteit van leven is RCT onderzoek uitgevoerd binnen huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. V

Lees meer »

Gezocht: huisartsen die kritisch meedenken over de nieuwe inrichting en bekostiging chronische zorg!

Zoals tijdens de huisartsenvergaderingen is besproken, volgt met ingang van 2017 een wijziging in de werkwijze en bekostiging van chronische zorg en Ketenzorg binnen de regio. Graag willen wij samen met u werken aan een nieuwe toekomstbestendige werkwijze en bekostiging van deze zorg, in de vorm van een klankbordgroep. De activiteiten hieromtrent vinden plaats in de periode van half juni tot en me

Lees meer »